ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
ГРАФИК на дейностите през м. март в ОУ "Любен Каравелов" с. Трудовец

Всички родители и желаещи да посетят училището, да заповядат при нас на определените дати

 

27.02.2018г - Състезание Spellig bee - кабинет по английски език - 14:30 ч

01.03.2018 г - Посрещане на Баба Марта - фоайе 2 етаж - 10:35 ч

03.03.2018г. - Национален празник на България - площад пред Кметството - 10:00 ч.

07.03.2018г - Празник на мама - игротека - 17:00 ч.

12.03. 2017г - Представяне на материали от конкурса "Човекът - свободен и незавосим" - кабинет по математика - 13:45 ч

12-16.03.2018г - Седмица на отворените врати - класни стаи и кабинети - по седмичното разписание на учебните часове

20.03.2018г - Посрещане на пролетта - класна стая на 2 клас - 17:00 ч.

20.03.2018 г - Световен ден на водата - Изворна чешма "Недковец" - 11:45 ч

23.03.2018г - Аз и буквите-състезание - класна стая на 1 клас - 13:30 ч.

28.03.2018г - Празник на буквите "Аз вече съм грамотен" - класна стая на 1 клас - 17:30 ч.

 

Подготовка за участие в конкурса, по случай 140 г. от рождението на Георги Попиванов - краен срок: 30.03.2018 г