ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg

Квалификация

Списък от Документи

  • Квалификация на тема "Лични данни" свали файл
  • Квалификация на тема "Canva" свали файл
  • Конфликтни взаимодействия в образователната институция свали файл
  • Интерактивни педагогически технологии и методи за работа в реална и дигитална среда свали файл
  • Проектно базирано обучение свали файл
  • Методи за справяне с агресията свали файл
  • Въвеждащо обучение на новопостъпили учители свали файл
  • Методи за повишаване на мотивацията за учене свали файл
  • Изработване на печеливши стратегии и методи при подготовката на ученици за участие в национални олимпиади и състезания свали файл
  • Външна квалификация - гр. Банско свали файл