ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg

Квалификация

Списък от Документи

 • Квалификация на тема "Лични данни" свали файл
 • Квалификация на тема "Canva" свали файл
 • Конфликтни взаимодействия в образователната институция свали файл
 • Интерактивни педагогически технологии и методи за работа в реална и дигитална среда свали файл
 • Проектно базирано обучение свали файл
 • Методи за справяне с агресията свали файл
 • Въвеждащо обучение на новопостъпили учители свали файл
 • Методи за повишаване на мотивацията за учене свали файл
 • Изработване на печеливши стратегии и методи при подготовката на ученици за участие в национални олимпиади и състезания свали файл
 • Външна квалификация - гр. Банско свали файл
 • Иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване свали файл
 • Добри практики за подобряване на учениците в учебния процес свали файл
 • Ефективно общуване и работа в екип свали файл