ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg

Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г. – I - XII клас

 

Неучебни дни

17.05.2024 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

 

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

29.05.2024 г. - I-III клас
14.06.2024 г. – IV-VI клас
28.06.2024 г. – VII клас