ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Поход до старото оброчище на Трудовец

На 25.05.2021 г. учениците от ОУ „Л. Каравелов“ с. Трудовец, направиха поход до старото оброчище на селото. То се намира край местността „Кунчовци“. На това място е възникнало и се е развивало днешното село Трудовец. 

В красивата местност, заобиколена от габрови дървета, подредена с маси и пейки за посетители, децата отдъхнаха след продължителния преход. Беше посетен и оброчния знак – Кръста.

Децата бяха щастливи от близостта с красивата природа на Трудовец. Удивляваха се на разнообразните полски цветя, впечатляваха се от житното поле, наслаждаваха се на аромата на разцъфтялата акация.