ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Покана за открит урок по английски език

Учителят по английски език - г-жа Атанасова и учениците от II клас, Ви канят на открит урок на 23.03.2017 г. от 16:30 часа.Темата на урока е "Сезоните"