ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Покана за родителска среща

Уважаеми родители,

 

На 11. 04. 2018 г. от 17:30 часа ще се проведе среща с родителите на учениците от 4, 5, 6 и 7 клас

 

Дневен ред:

1.     Подготовката за НВО в 4 и 7 клас

2.     Запознаване с необходимите документи за записване на учениците в 5 клас

3.     Запознаване с възможностите за целодневна организация на учебния процес в 5, 6, и 7 клас

4.     Учебно-възпитателната работа по класове