ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Съвместно партньорство с Prepodavame.bg

ОУ "Любен Каравелов", с. Трудовец работи съвместно със сайта www.Prepodavame.bg. Платформата цели да насърчава учителите да обменят опит и добри практики. В сайта са публикувани различни практики на действащи учители и предложения по всички предмети и за възрасти от 1 до 12 клас. Представени са теми, свързани с ключови компетенции за развитието на учениците и учителите като: проектно базирано учене, социално-емоционално учене, STEM, дигитално образование, обучение на билингви, развитие на учителите, извънкласни дейности и др.