ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Иновации в действие

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

 Обща цел

Подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти. Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните иновации, чрез училищна мобилност, информационна платформа и мрежа на 3 иновативните училища. 

Училището реализира участие по проекта, както следва:

- учебната 2019/2020 г. - сътрудничество и обмяна на иновации с ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Скравена.

- учебната 2021/2022 г. - сътрудничество и обмяна на инвоции с ОУ "Виделина", с. Сейдол, обл. Разград.