ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
ЕКИП

 

ЕКИП НА ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

С. ТРУДОВЕЦ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

№ по ред

Име и фамилия

Заемана длъжност

1

Илияна Йорданова Марчовска

Директор

2

Йонка Миткова Василева

Заместник – директор учебна дейност

3

Нина Емилова Иванова

Старши учител, начален етап - кл. ръководител II клас

4

Венетка Иванова Паунова

Старши учител, начален етап - кл. ръководител III клас

5

Мариана Иванова Георгиева

Старши учител, начален етап - кл. ръководител IV клас

6

Величка Вълчева Минковска

Учител, прогимназиален етап - Природни науки, кл. ръковидтел V клас

7

Рени Нинова Иванова

Старши учител, прогимназиален етап - Български език и литература

8

Тодорка Атанасова Атанасова

Учител, прогимназиален етап - Английски език

9

Цонка Иванова Филипова

Старши учител, прогимназиален етап - ФВС, кл. ръководител I клас

10

Наталия Радкова Василева

Старши учител, начален етап III-IV клас в ЦОУД

11

Лидия Цветкова Христова

Старши учител, прогимназиален етап - Математика, кл. ръководител VII клас

12

Весела Иванова Павлова

Учител, прогимназиален етап VI-VII клас в ЦОУД

13

Людмила Василева Чикова

Старши учител, прогимназиален етап - история и цивилизации, география и икономика, кл. ръководител VI клас

14

Малина Николаева Симеонова

Учител, начален етап II-IV клас в ЦОУД

15

Мариела Цветелинова Бандрова

Учител, начален етап I клас в ЦОУД

16

Петя Пламенова Семкова

Учител, прогимназиален етап V клас в ЦОУД

17

Габриела Манчева Тодорова

Хигиенистка

18

Даниела Лукова Георгиева

Хигиенистка

19

Марин Иванов Ваков

Огняр

20

Десислава Миткова Николова

Медицинска сестра

21

Галинка Цанова Маринова

Главен счетоводител